Jürgen Heinrich, Journalist Berlin

Jürgen Heinrich, Journalist Berlin
 
Portfölj
CV
Referenser
Kontakt
Redaktion
 
deutsch

english

svenska
 
 

Impressum

Jürgen Heinrich
Frilansjournalist
Seelingstr. 17
14059 Berlin/ Tyskland

Ansvarsförbehåll
Denna hemsida framställs med största möjliga omsorg. För dess korrekthet, fullständighet, aktualitet och kvalitet ansvarar fotografen dock ej, i synnerhet inte efter det att webbteknologier utsätts för permanent förändring och information föråldras. Bilder och övrigt innehåll som publiceras på denna hemsida är skyddade enligt tyska Upphovsrättslagen [Urheberrechtsgesetz UrhG] och i enlighet med europeisk och internationell upphovsrätt.
Skissbilder får endast användas för internt bruk i preliminära layouter och skissarbeten. Efter avslutad layout- och skissproduktion skall alla digitala kopior raderas. Genom att ladda ner skissbilder ingås motsvarande avtal mellan bildanvändaren och fotografen. Om icke annan överenskommelse tecknats gäller fotografens Avtalsvillkor [jfr. tyska Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) eller General Terms and Conditions of Delivery and Business]. Som underlag vid den slutliga prissättningen används tyska MFM:s prislista [MFM motsvarar svenska BFL].
För externa länkars innehåll som hänvisas till på denna hemsida svarar endast respektive operatör.

Programmering: ©Christoph Galle, Berlin
Formgivning: ©Eckhard E.W. Beyer Grafikdesign, Berlin